Veebipoe La La Lastela kasutustingimused.


1.Üldtingimused.

1.1 Käesolevad kasutustingimused reguleerivad õigussuhteid kaupade müügil ja ostmisel veebipoes www.lala-lastela.ee ja La La Lastela OÜ, registrikood 14594233  vahendusel.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad veebipoe La La Lastela vahendusel kaupade turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.

1.3. Kasutustingimustega, sh. nendes fikseeritud isikuandmete töötlemise korraga tutvumine ja aktsepteerimine loetakse ostu sooritanud isiku (edaspidi Ostja) poolt kinnitatuks Ostja vormistatud tellimuse kinnitamisega. Sellega kinnitab Ostja, et ta on kasutustingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

1.4. Veebipoel La La Lastela on õigus kasutustingimusi ja hinnakirja ette teatamata muuta või täiendada. Nimetatud muudatused ning täiendused on nähtavad veebileheküljel www.lala-lastela .ee ja need jõustuvad avaldamise hetkest.

1.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates arve summa laekumisest veebipoe La La Lastela arvelduskontole.

1.6. Kõik veebipoes La La Lastela kuvatavad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

1.7.  Kõik veebipoes La La Lastela müüdavad tooted tellitakse otse välisriigist, mistõttu puuduvad eestikeelsed kokkupaneku instruktsioonid.

2.Isikuandmete töötlemine

2.1. Kõik veebipoes La La Lastela  tellimuste keskkonna külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud ja säilitatavad andmed Ostja kohta ning andmed Ostja tellimuse kohta on konfidentsiaalsed ning neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

2.2. Isikuandmeid kogutakse ning neid töödeldakse ulatuses, mis on vajalik veebipoe La La Lastela kasutamiseks, Ostjaga sõlmitud müügilepingu täitmiseks, müügilepingu täitmise tagamiseks, ostuanalüüside ja kokkuvõtete tegemise ning Ostjale tema nõusolekul pakkumiste tegemise eesmärgil. Isikuandmetena käsitleme ja kogume Ostja ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-maili ning aadressi ostetud kauba kättetoimetamiseks.

2.3. Eraldiseisva nõusolekuta on veebipoel La La Lastela õigus:

2.3.1. saata Ostjale veebipoe La La Lastela teenuste kasutamisega seonduvaid teateid.

2.4. Ostja isikuandmeid töötleb La La Lastela OÜ (registrikood 14594233), Luha tn 5-3, Võsu alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, 45501.

2.5. Veebipood La La Lastela ei avalda, edasta ega müü Ostja andmeid kolmandatele osapooltele ilma Ostja eelneva nõusolekuta või seaduses sätestatud juhtudel.


3. Tooted ja tellimuse esitamine

3.1. Veebipoest La La Lastela on võimalik osta neid kaupu, millel on nupp "Lisa ostukorvi".  

3.2. Ostja lisab kauba ostukorvi pärast toote ning vajadusel suuruse, värvi, mudeli valimist tootelehel nupu „Lisa ostukorvi“ klikkimist.

3.3. Ostjal on võimalik ostukorvis koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada kuni tellimuse kinnitamiseni (tellimuse kinnitab klikkimine nupul "Tasu arvega").

3.4. Tellimuse vormistamiseks tuleb Ostjal ostukorvis sisestada vajalikud andmed ning klikkida nuppu „Tasu arvega".

3.5. Tellimus loetakse lõplikult vormistatuks pärast nupul „Tasu arvega“ klikkimist.

3.6. Teatise tellimuse kinnituse kohta koos arvega saadab veebipood La La Lastela Ostja poolt avaldatud e-posti aadressile.

3.7. Kauba müügihind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse veebipoe La La Lastela poolt tellimuse hetkel kehtinud ja kuvatud müügihinda.

3.8. Kauba hind on toodud kauba kuvamiseks kasutataval müügikeskkonna toodetelehel ning sisaldab Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20%.

3.9. Kauba hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus Ostja poolt valitud tarne-viisile vastav kohaletoimetamise tasu. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis. Ostjale on lisatud tootelehel ka sobiva tarneviisi info. Ostjal on võimalus ka ise tootele järgi tulla.

3.10. Sooduskoodi olemasolul arvutatakse kaupade allahindlus peale sooduskoodi sisestamist ostukorvis.

3.11. Veebipoes La La Lastela sooritatud ostude eest tasub Ostja pangalingi kaudu. Kui on soov tasuda arve alusel (nt. soovite tellimuse teha ettevõtte nimel), kirjutage meile info@lala-lastela.ee

 

4. Müügilepingust taganemine

4.1. Veebipoel La La Lastela on õigus e-poe vahendusel Ostjaga sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ja jätta tellitud kaup üle andmata järgmistel juhtudel:

1) kaup on laost otsa lõppenud;

2) kauba hinda või omadusi on veebipoes La La Lastela valesti kuvatud veebipoe süsteemivea tõttu.

4.2. Kui veebipoel La La Lastela ei ole võimalik veebipoes esitatud Ostja tellimust täita, teavitatakse sellest Ostjat tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti aadressi kaudu 2 tööpäeva jooksul.  Ostja poolt tasutud ettemaks tagastatakse 3 tööpäeva jooksul, kui ei ole Ostjaga kokku lepitud teisiti.

 

5. Kauba toimetamine Ostjale

5.1. Veebipood La La Lastela tarnib kaupa Ostjatele Eesti piires.

5.2. Kaubad tarnitakse Ostjale Itella SmartPOST (Itella SmartPOST OÜ) poolt pakutava pakiautomaadi teenusena või Cargobus OÜ kullerteenusena. Cargobus kullerteenusega on võimalik tellida kõik pakid mugavalt koju. 

5.3. Ostja tasub kauba kohaletoimetamisega kaasnevad kulud. Saadetise tasu on:

5.3.1. Itella SmartPOST pakiautomaati sõltuvalt paki suurusest 2.35 EUR, 3.02 EUR, 4.05 EUR ja 5.40 EUR;

5.3.2. Cargobus kulleriga koju 5.90 EUR  + käibemaks 20%;

5.3.3. Ostjal on võimalus tootele ise järgi tulla, 0 EUR.  Ise järgi tulles 0 EUR (vaid E-T kell 10:00-15:00  Tallinn, Kalda 7).


5.4. Veebipood La La Lastela täidab tellimused, st annab postiasutusele lähetamiseks üle tellimuse hiljemalt kolme nädala jooksul pärast tellimuse kinnitamist, kui La La Lastela on tellitud kauba selle asukohariigist Eestisse toimetanud (loe lisaks Kauba- ja makseinfo http://www.lala-lastela.ee/kauba-ja-makseinfo). Kauba kohalejõudmine Ostjani sõltub postiteenistustest. Orienteeruv kohalejõudmise aeg on 1-3 tööpäeva.

 

6. Pretensiooni esitamine ja kauba tagastamine

6.1.Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus lala-lastela.ee veebipoes tehtud tehingust taganeda või ostetud kaup ümber vahetada 14 päeva jooksul. Saatmiskulud tagastamisele ei kuulu.

6.2.Kauba tagastamise eelduseks on täiesti kasutamata terve kaup. Tellitud kauba sobivuses on Ostjal lubatud veenduda samadel tingimustel ja tavade järgi nagu seda peetakse heaks tavaks kauplustes. Kaup tuleb tagastada originaalpakendis. Kui tagastatav kaup on rikutud, tuleb Ostjal kompenseerida kauba väärtuse vähenemine (ei kehti välisele postipakendile).

6.3.Kauba tagastamiseks või ümbervahetamiseks tuleb sellekohane teade saata e-posti aadressile info@lala-lastela.ee. Juhul, kui ostja soovib kauba ümber vahetada, siis tuleb tal täiendavalt märkida vahetustoote andmed (sh suurus).

6.4.Kauba tagastamise ja ümbervahetamisega seotud saatmiskulud tasub Ostja.

6.5.Ostja peab kauba tagastama 14 päeva jooksul pärast kauab kättesaamist või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

6.6.Raha tagastatud toodete eest hüvitame 14 tööpäeva jooksul alates kauba jõudmisest La La Lastela OÜ-le.

 

7. Vastutus

7.1. Veebipood La La Lastela vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab veebipood La La Lastela ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Veebipood La La Lastela ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida veebipood La La Lastela ei saanud mõjutada (sh. kauba kättetoimetamise viibimine kolmandast isikust tuleneva põhjusel) ja mille toimumist (force majeure) ei saanud ette näha.